Resptilääketoimitus

Apila Apteekki

Apteekki remontoitiin vuoden 2014 ja 2015 aikana. Muutoksella paransimme tuotevalikoimaa, asiakaspalvelua ja asiakasviihtyisyyttä. Apteekissa on kuusi reseptien suoratoimituspistettä ja ROWA-varastorobottijärjestelmä, jonka avulla reseptintoimitus on nopeaa ja luotettavaa.

Lääke- ja asiakasneuvonnan lähtökohtana pidetään asiakkaan lääkityksen oikean ja turvallisen käytön varmistamista. Autamme ja ohjaamme asiakasta kaikissa hänen lääkitystä ja terveyttä koskevissa ongelmissaan.

Farmaseuttien käytössä on lääkeaineinteraktio-ohjelma, joka ilmoittaa farmaseutille apteekistamme haettujen lääkkeiden mahdollisista yhteisvaikutuksista. Tällöin asia otetaan asiakkaan kanssa puheeksi ja tarvittaessa otetaan yhteyttä lääkkeen määränneeseen lääkäriin.

Sähköisen reseptin uusinta

Asiakas voi pyytää sähköisen reseptin uusimista apteekin kautta tai terveydenhuollon toimintayksikössä. Apteekki lähettää uusimispyynnön Reseptikeskukseen, joka välittää pyynnön edelleen asiakkaan ilmoittamaan terveydenhuollon yksikköön (esim. terveyskeskus, yksityinen lääkäriasema). Tämä voi olla joko sama yksikkö, jossa resepti on kirjoitettu tai yksikkö, johon potilaan hoito on siirtynyt. Kaikki terveydenhuollon yksiköt eivät vastaanota apteekkien lähettämiä sähköisiä uusimispyyntöjä.

Sähköisesti uusittavien reseptien pitää olla reseptistä riippuen korkeintaan joko 16 tai 28 kuukautta vanhoja. Asiakas voi pyytää apteekista uusittavaksi omia tai alaikäisen lapsensa reseptejä. Toisen henkilön puolesta uusimispyynnön voi tehdä, jos asiakas on antanut tähän kirjallisen suostumuksen. Suostumuslomake on saatavissa apteekista.

Reseptin uusimispyyntö on voimassa 8 päivää, jossa ajassa uusivan tahon pitää käsitellä uusimispyyntö. Usein resepti uusitaan muutamassa päivässä, mutta kiireellisissä tapauksissa suositellaan kuitenkin kääntymään lääkkeen määräävän tahon puoleen. Lähetettävään uusimispyyntöön voidaan lisätä asiakkaan matkapuhelinnumero. Reseptikeskus lähettää tekstiviestin asiakkaalle, kun uusimispyyntö on käsitelty. Veloitamme uusimispyyntöjen lähettämisestä 1 €/resepti, mutta maksimissaan yhteensä 5 €/kerta. Paperisten reseptien uusimisessa kehotetaan kääntymään suoraan lääkkeen määräävän tahon puoleen.

Lääkkeiden hintaneuvonta ja Kela-korvaukset

Tarjoamme asiakkaille aina mahdollisuutta vaihtaa lääkevaihdon piiriin kuuluvat lääkkeet edullisempiin vastaaviin, jos sellaisia on saatavilla. Lisätietoa lääkkeiden Kela-korvauksista löydät oheisten linkkien takaa tai kysymällä farmaseutilta.

Lääkevalmistus

Apteekissa valmistetaan useita lääkevoiteita lääkäreiden kirjoittamien reseptien perusteella. Mikäli valmistukseen käytettäviä raaka-aineita on varastossamme, pyritään lääkevoide valmistamaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Työpaikkakassat

Työpaikkakassat, joiden kanssa apteekilla on sopimukset:

30805 REPOLA
42101 AALTO
42303 RAUTE
46001 ENERKEMI
46302 KONE/TYÖNTEKIJÄT
46303 KONE/TOIMIHENKILÖT
48015 TRADEKA
48017 L & T