Linkit

Tälle sivulle olemme keränneet terveyteen liittyviä hyödyllisiä linkkejä.

Apteekki.fi
Apteekkariliiton ylläpitämä nettisivu, jonka kautta pystyt hakemaan luotettavaa tietoa terveydestä, lääkkeistä, lääkkeiden korvauksista, etsiä apteekkeja ja niiden yhteystietoja sekä tarkastaa lääkeiden saatavuuksia suurimmasta osasta suomen apteekkeja.

Terveydeksi.fi
On osa apteekkariliiton ylläpitämää terveys- ja apteekkitietosivustoa, josta löydät muun muassa tietoa eri sairauksien itsehoidosta.et

Duodecim terveyskirjasto
Duodecim kustantamon ylläpitämä laaja terveyskirjasto josta löytyy mm. ensiapuohjeita ja laboratoriotutkimusten tulkintaohjeita.

Kanta.fi

Kanta.fi on KELA:n ylläpitämä sivusto, jonka kautta esimerkiksi pystyy näkemään ja uusimaan omat sähköiset reseptinsä verkkopankkitunnusten avulla.

Tohtori.fi
Tohtori.fi on Suomen suosituin terveysportaali, joka on vuodesta 1997 alkaen tarjonnut luotettavaa ja puolueetonta tietoa terveydestä, sairauksista, lääkkeistä, terveyspalveluista ja terveellisistä elämäntavoista.

Lääketieteen sanasto
Laaja sanasto lääketieteen termien tulkitsemiseen

PHHYKY
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kotivisut joilta löydät alueemme terveyspalveluiden tiedot.

KELA
Kansaneläkelaitoksen sivuilta saa tietoa mm. sairausvakuutusjärjestelmästä sekä muista sosiaaliturvaan liittyvistä palveluista ja etuuksista.

Fimea
Suomen lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus. Tietoa lääkkeiden käytöstä, turvallisuudesta, ostamisesta, rokotteista ja lääketiedon luotettavuudesta.

Rokote.fi
Tietoa rokotteista, rokottamisesta sekä maakohtaiset rokotussuositukset.

Myrkytystietokeskus
Päivystys 24 h, puh. 09 471 977 (suora), tai 09 4711 (vaihde). Sivustosta löytyy mm. ensiapuohjeita myrkytystapaturmissa ja myrkyllisten aineiden luettelo.

Ensiapuopas
Suomen Punaisen Ristin ensiapuohje

Lastenlääkäri
Diacor lääkäriaseman koostama kattava opas lasten terveydestä ja hoidoista

Suomen Punainen Risti
Suomen punaisen ristin sivut joilla esitellään mm. veripalvelun veritilannetta. Sivuilla voi tutustua myös punaisen ristin kurssituksiin.

A-klinikkasäätiö
A-klinikkasäätiön hoito- ja kuntoutuspalvelut, ehkäisevä päihdetyö ja asiantuntijapalvelut vähentävät päihdehaittoja ja muita psykososiaalisia ongelmia.

Irti Huumeista ry
Irti Huumeista ry toimii huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä tukena ja äänitorvena sekä tekee ehkäisevää päihdetyötä.

Suomen Antidopingtoimikunta
Suomen Antidopingtoimikunnan ylläpitämä sivusto, jolla kerrotaan lääkkeiden soveltuvuudesta kilpaurheiluun.

International Narcotics Control Board
Pääasiassa keskushermoston vaikuttavien ja huumasaineiksi luettavien lääkkeiden vientirajoitukset ja vaaditut dokumentit maakohtaisesti.

Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry
Yhdistys neuvoo ja ohjaa jäseniään muistisairauden aiheuttamissa kysymyksissä, sekä järjestää erilaisia tapahtumia.

www.laakarihinta.fi
Vertaa lääkärikäyntien hintoja.

Teratologinen tietopalvelu - Lääkeneuvontaa äideille.
Teratologinen tietopalvelu antaa tietoa hedelmällisyyteen, raskauteen ja sikiön kehitykseen haitallisesti vaikuttavista lääkkeistä ja muista ulkoisista tekijöistä sekä neuvoo imetyksen aikaista lääkitystä koskevissa kysymyksissä. 

Poliisi.fi
Lähtöainelupa-sivusto. Tarvitaan mm. kaivonpuhdistamiseen käytettävää vetyperoksidia varten.